pl-ements / Aanbod  / Theater / Vluchten

Productie: De Centrale & PL-ements
Spel: Naïma N’Ait-Si-Lahcen ,Salvatore Lampariello en Jamal Kazza.
i.s.m. Sarah Hadadia (PIT en SYTYCD) voor dans en Fedor Schafranski (Telltale) voor beeld.
Techniek: Bert Anthonissen en Niels Sztucki
Publiek: vanaf 12 jaar
Duur: 50 min

Boek nu

VLUCHTEN

“Het knakken van een tak jaagt de vogels pijlsnel de lucht in. Wat onverwacht gebeurt en niet vertrouwd is, blijkt andermaal hun levenspatroon serieus te verstoren. Waardoor er bij hen vreemde gedragingen ontstaan die niet per direct te verklaren zijn. Althans voor de wandelaar die op het eerste zicht kampt met een gebrek aan kennis en kunde…”

‘Vluchten’ gaat over drie persoonlijkheden die door tal van gebeurtenissen op afstand zijn  komen te staan van een zekere realiteit. Dag in dag uit trachten ze te achterhalen wie zij werkelijk zijn of wensen te zijn. Maar de dagelijkse confrontatie met allerlei vraagstukken en beproevingen brengt hen steeds verder weg van hun bestaansrecht. De empathische benadering van verschillende leefwerelden is gebaseerd op een professionele en persoonlijke relatie met mensen die het gezelschap nauw aan het hart ligt. Een achtbaan van gedachten en gevoelens bij een puber die gekrast door het leven gaat, een vrijgevochten dame die alles en iedereen wil achterlaten maar absoluut geen uitweg vindt. en een man die zijn vrouwelijke identiteit uiteindelijk tracht vrij te laten.

Het collectief belicht een strijd die elk van ons voert, een verlamming ervaart of op de loop gaat. Welke betekenis de externe actor of factor ook heeft en hoe groot de impact op de persoon, in de kern gaat ‘Vluchten’ over universele waarden. Met een duidelijk verstaanbare kreet…