Dobbel Dubbel Stenen

pl-ements / Aanbod  / Workshops / Dobbel Dubbel Stenen

Duur: 2 lesuren
Doelgroep: studenten sociaal-culturele opleiding of professionelen
Aantal: max. 15 pp

Boek nu

Bij Dobbel Dubbel Stenen werken de deelnemers in groepsverband rond ‘actueel’ maatschappelijke thema’s met één duidelijk vooropgesteld doel: een keuze (durven) maken! Elk groepje vertegenwoordigt in de workshop een bepaalde afdeling uit onze samenleving die naderhand met elkaar interageren: levensdomeinen zoals het gezin, onderwijs, bedrijfsleven en andere onderwerpen krijgen een plaats in dit sociaal debat… Onze toekomst wordt niet bepaald door een teerling maar door het collectief en daadkrachtig uitwisselen van gedachten.