De weerbaarheidsdialoog. Wablieft?!

pl-ements / Column  / De weerbaarheidsdialoog. Wablieft?!

De weerbaarheidsdialoog. Wablieft?!

Ja, precies, de weerbaarheidsdialoog. Een omschrijving die iets van haar identiteit prijsgeeft. Maar om tot haar kern te komen, meer tekst en uitleg vraagt. Een autobiografisch verteltheater (“De Trommelaars) geënt op universele thema’s zoals extremisme, discriminatie, echtscheiding, burgerschap, verlies van familie of vrienden … Gevolgd door creatieve workshops waarbinnen een veilige, betrouwbare wereld ontstaat die zeer krachtig inzet op verbinding. Zeg maar hét moment waarop de deelnemers aan de slag gaan met opgedane indrukken (gedachten/gevoelens) tijdens de voorstelling. De plaats waar dat de persoon achter de leerkracht en de leerling geïnspireerd wordt door en te spreken over persoonlijke succesverhalen of tegenslagen (veerkracht). Die menselijke interactie, die vorm van emotionele synergie, is waar alles om draait bij de weerbaarheidsdialoog. Weg van de funeste polarisering tussen individuen of groepen. Geen greep naar gesofistikeerde computerspelen en ogenschijnlijk ‘sociale’ media . Maar een kleine zicht – en voelbare samenleving waar men effectief praat met elkaar. Terug naar dé basis, de essentiële elementen in het leven, ongeacht zijn of haar seksuele geaardheid, religieuze overtuiging of school – en studiekeuze, etnische of Belgische achtergrond…
Een initiatief dat vaak door lokale besturen wordt ingehuurd, in functie van lokale middelbare scholen en het brede netwerk van socioculturele, jeugd – en welzijnsorganisaties. Een streven naar een samen-leven voor en van identiteiten!

Geen reacties

Plaats een reactie