PL-ements nadert 13

pl-ements / Nieuws  / PL-ements nadert 13

PL-ements nadert 13

Het is bijna zover…

De weg die ik aanvankelijk helemaal alleen bewandelde, met in mijn kleine koffertjes enkele attributen en verhalen uit mijn Marokkaans Belgische achtergrond, gebeurde vaak in opdracht van vzw Culturen in Beweging/Kundabuffi (Patrick Thijs als mentor). Aangevuld met professionele elementen vanuit onderwijs, opvoeding, wijkwerking, vorming, coaching, consultancy, integratie, jeugdwelzijn, projectmanagement….bezocht ik verenigingen, middelbare en hogescholen. Zoekend naar “mijn-honger-stillend-mens-zijn”. Ja, ik kan het niet anders omschrijven.

Ervaring op ervaring schiep binnen de kortste tijd “PL-ements”. Een frisse dynamiek die in de publieke ruimte totaal onbekend was en qua ‘corebusiness’ niet strikt te herleiden tot één bepaald maatschappelijk of professioneel kader. Cultuurfestivals, studiedagen, erfgoedprojecten, coaching, inter – en supervisie, vertel-theater, mode-events en fashionshows, catwalk trainingen, literaire opdrachten…  Gezegend en met de grootste nederigheid besef ik terdege, Alhamdulillah, bij gratie van Allah (swt), wat ik wil, mag en kan.

PL-ements heeft officieel sinds 2011 mogen zijn, op en vanuit zichzelf en zeker ook met en dankzij anderen. Passie en plezier eigenzinnig vertalen in allerlei inspirerende methoden, niet-conventionele concepten en artistieke producties. Allemaal erop gericht “harde materie” (instituties, systemen, structuren, wetten, regels, mechanismen….) meer poreus te krijgen. Taboe gevoelige onderwerpen (seksualiteit, religie, migratie, zelfdoding, extremisme, pesterij, verlies….) in een voor ieder acceptabel licht te plaatsen. Beginnend met het bespreken of behandelen van de zichtbaar culturele verschillen alsook het ludiek, luchtig afronden met wat ons allemaal ver-bindt. Jaar na jaar, school tot school, van steden naar gemeenten, over gemeenschappen en gewesten heen. Een oneindige reis vol ontmoetingen en samenwerkingen, als verrijking van wie dat we zijn, waar we voor staan en op welke wijze we willen bijdragen aan ons samen-leven.

Maar, het is zover gekomen, een kleine onderneming, met een zakelijk karakter (ik als zelfstandige in bijberoep), mag nu om allerlei fiscale en professionele redenen plaats ruimen voor een organisatie met een vzw-statuut . Dit impliceert dat de opgebouwde expertise en netwerking, inclusief de gekende of lopende projecten, producties en processen, absoluut worden voortgezet. Niets gaat verloren of vergeten, integendeel. Per 2019 gaan we voort op dit elan, houden we de vinger aan de pols van onze maatschappij en vernieuwen/veranderen waar kan. Met passie, plezier en heel veel begeestering!

We danken u allen, die op welke manier ook mee heeft geschreven aan dit waanzinnig mooi menselijk verhaal van duizenden identiteiten in de voorbije 13 jaar. Vanaf 1 januari 2019 nemen we u verder mee, weliswaar onder de vleugels van NEI TRED vzw.

 

Jamal Kazza

 

Geen reacties

Plaats een reactie